ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการเปิดเรียน โรงเรียนบ้านหินกอง  ได้กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557วันที่  14  พฤษภาคม  2557
    ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:29 โดย kunmee chanapan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน           
    ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:02 โดย kunmee chanapan
  • กิจกรรมการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภ ...
    ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:05 โดย kunmee chanapan
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา