กิจกรรมการตรวจสุขภาพ

โพสต์26 เม.ย. 2555 22:44โดยkunmee chanapan
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ^___^


Comments