กิจกรรม


เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

โพสต์27 เม.ย. 2555 00:14โดยkunmee chanapan


     


     


กิจกรรมการตรวจสุขภาพ

โพสต์26 เม.ย. 2555 22:44โดยkunmee chanapan

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ^___^


1-2 of 2